donderdag 19 mei 2011

CityFarm

GROENTEN UIT EIGEN TUIN! Voor jezelf en de buren.

CityFarm is een concept voor wonen & zorg.
Wonen met een groep in een stedelijke omgeving maar met landelijke kwaliteit.
& Zorg op maat, gedeeld met de groep.

CityFarm is een ruimtelijke uitwerking van onze visie op zorg. Zij gaat ervan uit dat zorg meer is dan het voorzien in de eerste levensbehoefte. Vooral voor mensen die voor langere tijd gebruik maken of afhankelijk zijn van zorg biedt CityFarm de randvoorwaarden voor een aangenaam, zinnig en zinvol leven.

Kleinschalig & op maat.
Samen met toekomstige bewoners wordt gezocht naar mogelijkheden om hun wensen te realiseren.
Het gaat dus om kleinschalige ontwikkelingen. De aanpak is vraaggericht waardoor het mogelijk wordt volledig rekening te houden met de specifieke behoeften van de doelgroep.

Groen & nut
Het streven is om zoveel mogelijk ruimte op de kavel over te houden, waardoor er grond vrijkomt die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het biologisch kweken van groenten en fruit. De tuin kan gebruikt worden als dagbesteding dicht bij huis, maar ook voor recreatie en duurzame energie.

Netwerk
De woongroep staat niet los van de samenleving, maar maakt onderdeel uit van een groter netwerk. Hieronder vallen natuurlijk de familie, omwonende, maar ook zorgaanbieders, dagbesteding en misschien ook het locale restaurant als afzetmarkt voor de gekweekte groenten.

Exploitatie & duurzaamheid
CityFarm is exploitatiebewust. Dit betekent dat in het hele ontwikkeltraject de uiteindelijke exploitatiekosten centraal staan. Duurzaamheidaspecten zijn binnen het project daarom vanzelfsprekend. Duurzaam in de bouw, maar ook in het beheer, wat bijvoorbeeld zorgt voor een laag energieverbruik met een maximum aan wooncomfort.

Zelf een particulier wooninitiatief opzetten ?
Wij willen (particuliere) opdrachtgevers ondersteunen met het ontwikkelen en realiseren van hun woonwensen.
Samen met de initiatiefnemers kunnen we een projectplan opstellen waarin de visie op het wonen,de locatie, de zorg en ook de financiƫn op een rijtje gezet worden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de email

CityFarm I

CityFarm concept voor Almere.

Groene Zoom

 
Massastudie voor een collectief aan de Groene Zoom te Harderwijk.